Avisos legals

L’accés a TOT IMPRESSIÓ i a la información relativa a qualsevol de les marques i productes, així com a serveis i continguts comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la información i els serveis oferts des del site TOT IMPRESSIÓ.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

La información continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

TOT IMPRESSIÓ es reserva el dret a modificar-la en qualsevol momento, en aquest cas entraran en vigor al moment de la seva publicació.

Els continguts del site, especialmente les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. TOT IMPRESSIÓ es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o total els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

MODEL DE POLÍTICA EXTERNA DE PRIVACITAT PER A LA PÀGINA WEB DE TOT IMPRESSIÓ

TOT IMPRESSIÓ, en compliment de la llei 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li facilita la informació necessària sobre el seu sistema per a la recollida i tractament de carácter personal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TOT IMPRESSIÓ compleix íntegrament amb la legislació vigent en materia de protección de dades de caràcter personal.

TOT IMPRESSIÓ declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i el compliment de ls previsions legals que conté el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, als efectes ha establert tots el mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vosté faciliti a TOT IMPRESSIÓ, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpunables. Per tot això, informa de la seva política de protección de dades, perquè vosté determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a TOT IMPRESSIÓ.

TOT IMPRESSIÓ l’informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè faciliti en un formulari es recolliran en un fitxer automatizat de dades de caràcter personal propietat de GIROCOPI S.L.. Als efectes de donar compliment al que preveu la LOPD, li comuniquem que GIROCOPI S.L. amb domicili social al C/ Triops s/n, 17833 – Fontcoberta, NIF. B17580804 Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tomo 1363, Folio, 128, Hoja GI-23021, és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels formularis disposats als efectes a la pàgina web ubicada a l’adreça d’internet www.totimpressió.com.

Per integrar les seves dades al fitxer de TOT IMPRESSIÓ cal el seu consentiment inequívoc, que podrá prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT que es presenta en cada formulari de sol·licitut de dades.

Les dades que vostè facilita a TOT IMPRESSIÓ tenen com a finalitat poder ser utilitzats per TOT IMPRESSIÓ  per la desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu negoci, així com per a activitats de promoció dels seus productes. Aquestes dades podrán ser cedides a altres empreses que pertanyen al grup TOT IMPRESSIÓ.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari, la resposta a preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes, impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personal que es troben en els fitxers de TOT IMPRESSIÓ, així com de les comunicacions que s’hagin produït respecte a les seves dades, sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets, podrá dirigir-se a TOT IMPRESSIÓ, C/ Triops, s/n  17833 – Fontcoberta, o per correu electrònic a info@totimpressio.com.

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, TOT IMPRESSIÓ utilitzarà galetes. Les galetes són fitxers de text que els servidors envien al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les galetes de TOT IMPRESSIÓ, es personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interés. Les galetes no extreuen información dels seu ordinador, ni determinen on es troba vostè. Si tot i això no desitja que s’instal·li en el seu disc dur cap galeta, sol·licitem que configuri el navegador del seu ordinador per no rebre’n. No obstant això, li fem saber, que, en tot cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Amb la mateixa finalitat d’adequar als seus gustos els serveis que se li ofereixen, així com per poder analitzar el funcionament del sistema, els moviments realitzats a través dels seu ordinador a TOT IMPRESSIÓ quedaran registrats en un arxiu. Aquest arxiu de moviments permet a TOT IMPRESSIÓ localitzar les incidències i eproblemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible, seguir oferint els serveis que heu demanat, conèixer millor les seves preferències i oferir-li altres serveis que es puguin adequar als seus gustos.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

El site TOT IMPRESSIÓ, les pàgines que comprèn i la información o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografíes, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals TOT IMPRESSIÓ o les empreses a les quals representa, són titulars o legítimes llicenciatàries.

TOT IMPRESSIÓ no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del site TOT IMPRESSIÓ quan la titutlaritat dels mateixos no correspongui a TOT IMPRESSIÓ ni a les empreses dels seu grup.

USOS PROHIBITS I PERMESOS

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicación pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrá constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Tanmateix, pel seu compte i risc, l’usuari podrá descarregar o realizar còpia de tals elements exclusivament per als seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de TOT IMPRESSIÓR. En especial, no els podrá alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de TOT IMPRESSIÓ o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi TOT IMPRESSIÓ, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de TOT IMPRESSIÓ diferents de la pàgina principal del seu portal, accesible en l’adreça URL http://www.totimpressio.com, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de TOT IMPRESSIÓ o la información continguda en elles sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITATS

TOT IMPRESSIÓ no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del lloc TOT IMPRESSIÓ que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

TOT IMPRESSIÓ no és responsable de la información i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accesibles des del lloc TOT IMPRESSIÓ mitjançant enllaços, hipervincles o links al web TOT IMPRESSIÓ o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la información i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de TOT IMPRESSIÓ, excepte autorització expressa d’aquest última.

TOT IMPRESSIÓ no assumeix cap responsabilitat amb relació a la información, continguts de tot tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través del web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l’anterior puguin produir per: I. Absència o deficiències en la información facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitut i suficiencia. II. Incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractual. III. Incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació. IV. Infracció del dret de protección de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones. V. En general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulti d’aplicació.

TOT IMPRESSIÓ tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: I. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra cusa aliena al control de TOT IMPRESSIÓ. II. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicación, com ara virus informàtics o qualssevols altres. III. Ús indegut o inadequat de les pàgines web de TOT IMPRESSIÓ. IV. Errors de seguretat o mavegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolución de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.